ROP

Autor: Mgr. Tomáš Vlček <(at)>, Téma: Tomáš Vlček napsal, Vydáno dne: 21. 10. 2011

Tak nám vyhlásili ROP, paní Müllerová, vědí, to je ten regionální operační program, z něho můžeme čerpat evropské peníze.Tydle fondy vyčerpáme, na Bruseeel!!!

     Posluhovačka se dychtivě začetla do textu: „Výzva je zaměřena na investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání a na investice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení (včetně investic do nových technologií, vybavení a zařízení a stavebních prací) prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel, jedná se o projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP“.

     Nechci jim do toho povídat, pane Švejk, ale nějak tam úplně vypadly mateřský školky. To vědí, já sem prostá ženská, já si dycinky myslela, že ve škole se má dobře učit, aby člověk něco uměl, aby neměl hlavu jen kuli tomu, aby mu nepršelo do krku,. Tady to vypadá, že se děti budou teď muset učit ňák všecko inovatívnějc a alternatívnějc, jináč jim tu střechu nikdo nevopraví, a vokna jim budou vypadávat dál.

     Švejk se jen usmál, nacpal další faječku a pomalu začal přemýšlet, zda půjda na ferbla ke Kalichu, nebo k Bansetům, neboť už měl potvrzeno, že tučná dotace na projekt Zvyšování kvality a úrovně chování koček k harckým kanárům mu byla právě přiznána.