Začalo to lavičkou

Autor: Mgr. Tomáš Vlček <(at)>, Téma: Tomáš Vlček napsal, Vydáno dne: 21. 09. 2010

Pár slov o tom, co je taky (možná hlavně) komunální politika.

Jeden z prvních telefonátů, které jsem na radnici před čtyřmi lety vyřizoval, možná ten úplně první, byla žádost o lavičku. Přesněji řečeno dotaz, proč před spořitelnou, kde je zastávka autobusu, žádná není. Abych pravdu řekl, nevěděl jsem to, ale vzal jsem si kontakt a odpověděl, že to zjistím.

Brzy se ukázalo, že pozemek není ve vlastnictví města, což se však snadno vyřešilo. Drobnost, která potěší a zdánlivě nestojí za zmínku.

Později jsem však zjistil, že šlo o štěstí začátečníkovo a výjimku z pravidla, neboť lavička je svérázným indikátorem, ba přímo prubířským kamenem, který lze s jistou mírou nadsázky zobecnit na většinu problémů ve městě. Lavičku obvykle čtvrtina občanů striktně vyžaduje, čtvrtina zásadně odmítá, čtvrtina chce, aby byla bez opěradla a nepohodlná, a poslední části je zcela ukradená.

Od té doby jsem vyřídil stovky různých žádostí, stížností, podnětů a petic. Zdaleka ne vždy jsem byl úspěšný, mnoho občanů jsem při vší snaze určitě zklamal, jiné snad potěšil.

Každý rok nekupujete automobil, natožpak dům, jen několikrát činíte zásadní životní rozhodnutí. Každý den se ve městě nerozhoduje o stavbě sportovní haly, koupaliště či milionových investicích. Podobně jako v životě jde spíše o sled drobností, každodenních vítězství i porážek a také banalit a žabomyších sporů, nad které je potřeba se povznést, ale to jde právě v dané chvíli špatně a kýžený nadhled získáte až v okamžiku, kdy už je boj žáby s myší dávno zapomenut, aby začal nový.

Ani trochu nevěřím současnému trendu plíživé politizace čehokoliv podsouváním krajských a celostátních témat, která městu nepřísluší a která zastupitelé nemohou ani ovlivnit, natožpak vyřešit, na komunální úroveň. Myslím však, že ta opravdová a poctivá komunální politika vypadá jen zdánlivě neefektivně. Je neokázalá, bez siláckých gest a stavění pomníčků, skládá se z drobných krůčků, které ne vždy vedou přímočaře dopředu.

I přesto si myslím, že taková být má.