Srpen 68 a současnost ?

Autor: Ing. František Mojžíš <(at)>, Téma: František Mojžíš napsal, Vydáno dne: 23. 08. 2007

Srpen 1968 v médiích, nehrozí ztráta paměti?

     V předvečer neslavně známého výročí 21. srpna jsem se probíral denním tiskem v naději, že si připomenu momenty a příběhy známých i neznámých účastníků tehdejší sovětské okupace, od které uběhlo 39 let. Očekával jsem, že zejména mladí se budou chtít něco dozvědět o historii celkem nedávné. O historii, která je pro jejich rodiče a prarodiče bezpochyby stále živá. Nabídka aktuálních příspěvků ovšem nebyla nikterak bohatá. Jistě velmi zajímavý, leč osamocený článek, pojednávající o připravované akci našich parašutistů za osvobození Dubčeka, nemohl uspokojit moje očekávání připomínky tak zásadního období pro naši generaci.
     Zato jsem se mohl dočíst o dalším zdražování rajských jablíček na cenu téměř 30 Kč za kilo a na jiném místě o bitvě návštěvníků obce Radvánovice na Turnovsku rajskými jablky, kterážto se konala v rámci dožínkových oslav tradičního Slamáku. Snad aby iluze boje byla dokonalá , tak se bojovníci napadali v kečupovém tratolišti. Areál, kde se toto veřejné likvidování rajčatových produktů konalo nese příznačný název – Šťastná země.
     Nicméně jakkoliv „krvavé“ boje proběhly letos v Radvánovicích, já jsem se nedopídil nic o těch skutečných před devětatřiceti lety. Obrátil jsem tedy svoji pozornost k televiznímu programu očekávajíc, že nejsilnější média rozhodně nenechají tak významné výročí bez povšimnutí. Nechali. Alespoň ty nejsledovanější stanice neměly ve své programové nabídce nic, co by byť jen vzdáleně připomínalo tehdejší krušné dny.
     A tak mi asi zbudou jen moje osobní vzpomínky, naštěstí stále velmi živé, kterými mohu osvětlovat a rozšiřovat povědomosti o „šedesátém osmém“ alespoň u svých dětí. Ani ve školách se totiž tomuto tématu, podle mých zkušeností, nevěnuje dostatek prostoru. Na otázku proč tomu tak je, jsem dlouho a marně hledal odpověď. Té se mi dostalo celkem nedávno, to když mi do ruky přišly kandidátky stran pro volby do zastupitelských orgánů městské samosprávy. U všech kandidátů pro volby byla uvedena i jejich civilní zaměstnání. Na kandidátce KSČM bylo u mnohých jmen uvedeno – učitel ! ! !
Semily, 20.08.2007
Ing. František Mojžíš

Poprvé zveřejněno na www.stranaos.cz, do údaje "počet přečtení" vložen údaj k 1. 5. 2010.