LISTOPAD 2005 – Po čem se lidem stýská?

Autor: Ing. František Nerad <frantisek.nerad(at)worldonline.cz>, Téma: František Nerad napsal, Vydáno dne: 26. 10. 2005

   Průzkumy veřejného mínění ukazují na to, že čím dál tím větší části obyvatel Česka se zmocňuje stesk po minulosti, na dobu, kdy tuto zemi vedli komunisté!

     Průzkumy veřejného mínění ukazují na to, že čím dál tím větší části obyvatel Česka se zmocňuje stesk po minulosti, na dobu, kdy tuto zemi vedli komunisté! Protože svět není černobílý, nelze žádnou dobu označit za vyloženě výbornou a rovněž žádná doba není pro všechny jen špatná. Lze tedy do jisté míry pochopit, že mnozí na některé věci z minulosti s nostalgií vzpomínají, ale nelze pochopit, na co již zapomněli. Když se podíváme kolem sebe, je to s podivem, proč je v nás tolik vzpomínek a stesku po některých věcech z doby minulé. Docela by mne zajímalo o co opírají víru, že to špatné by se nevrátilo, pokud by nastaly identické podmínky jako tenkrát. Je fakt, že když se dnes zeptáte voliče KSČM proč to volí, poukazuje pouze na to, co se mu dnes nelíbí. O tom, co se většině lidí nelíbilo kdysi, o tom se již moc nemluví. Bere se jako samozřejmé, že by to nebylo.
     Ale to přeci nejde. Každá mince má dvě strany. Když má pouze jednu, není to mince, ale cosi, co slouží k podvodům. Myslím si, že doba před 17. listopadem 1989 se již nikdy nevrátí, ani kdyby se dnešní komunisté dostali do vlády. Tedy pokud si mi všichni ostatní v únoru 2006 nějak neopatříme zbraně, nevybudujeme strukturu Lidových milic, nevyjdeme do ulic a na náměstí a nebudeme požadovat obnovení Národní fronty pod vedením jen jediné Strany a nezačneme na Václavském či Staroměstském náměstí v Praze organizovat protesty pro změnu ústavy a žádat znovuzavedení článku 4 o vládě jediné správné strany a zrušení současného právního stavu v Česku. Myslím si totiž, že bez těchto nástrojů nemá vláda jedné strany šanci vydržet delší dobu. Právě vláda jedné Strany však přináší logicky i negativa, protože jinak padne. Podle mne jsou stále stejná, tak bychom souběžně měli demonstrovat také za jiné věci:
- za naše všeobecné zchudnutí, zhoršení našeho životního prostředí a snížení průměrného věku obyvatelstva, - za státní regulaci cen i platů, - za okamžité zavedení všeobecné pracovní povinnosti, - za zavedení přídělového systému na některé výrobky a suroviny, - za uzavření hranic, - za zavedení výjezdních víz a devizových příslibů a okamžitý zákaz volného cestování do většiny zemí na zeměkouli, - za zavedení schvalování výjezdů do zahraničí Radou obce či místní organizací vedoucí politické strany, - za odevzdání všech cizích měn státu a znovuzavedení tuzexových bonů, - za zavedení cenzury, - za omezení přístupu k internetu a omezení práva na informace, - za zvýšení počtu represivních složek a znovuzavedení trestných činů za rozvracení zřízení či pomlouvání politiků, - za navrácení vyspělých technologií za české hranice, - za zavedení většího napětí ve světě a zvýšení jaderného zbrojení, - za naše vystoupení z NATO a naše vystoupení z EU a obnovení SSSR a Varšavské smlouvy nebo jiného mocenského bloku, - za vyhoštění všech zahraničních investorů za hranice Čech, - za znárodnění půdy a firem, - za zrušení institutu vlastnictví a znovuzavedení státního vlastnictví všech pozemků, budov a staveb, - za zastavení tisku většiny tiskovin v ČR, - za zrušení soukromých televizí a rádií a zavedení jen dvou televizních a rozhlasových stanic vysílajících sterilní informace, - za zavedení rušiček zahraničního vysílání a okamžité zrušení prodeje rozhlasových přijímačů s VKV, - za zrušení satelitního a kabelového vysílání na našem území, - za omezení programů kin a divadel, - za zákaz zakládání politických stran a proti svobodným volbám, - za zavedení jednotné kandidátky složené z lidí jen jedné strany či lidí touto stranou prověřených, - za zrušení samostatnosti rozhodování a řízení obcí jednou politickou stranou z Prahy, - za znovuzavedení akcí „Z“, - za zákazy vystupování některých zpěváků, herců, - za zákaz některých knih a filmů a za zřeknutí se mnoha dalších věcí!!!
     Pokud by se nám toto všechno podařilo v únoru příštího roku vystávkovat a vyprotestovat, můžeme si být jisti, že bychom se po volbách v červnu do těch dob vrátili. A myslím si, že ve vládě by nemuseli být nutně jen komunisté. Musím se však zeptat: Ztratil by se potom náš stesk po minulosti a přestali bychom vést kecy o špatné současnosti?
     Protože jakékoli jiné výsledky demonstrací by totiž byly čirým pokrytectvím a pouhou vyčůraností. Nelze chtít pouze to dobré a to špatné jaksi nevidět či chtít, aby to špatné dopadalo na někoho jiného. Takhle život člověka nemůže existovat a nikdy neprobíhal. Každá doba měla svůj plus a svůj mínus a každý člověk měl v životě někdy radost a někdy smutek. Možná, že existují ve všech dobách lidé, kteří se pořád radují a užívají si a také lidé, kteří mají pořád problémy. Ale řekl bych, že jsou to výjimky, které potvrzují pravidlo, že to tak není.
     Ano, za socialismu a vlády jedné strany měli všichni stále práci, ale mnoho toho nevyráběli. Jeden rohlík, jeden loupáček, jedna houska a chleba jako veku nebo kulatý ze stejného těsta.
     Ano, o důchodce se stát staral, ale jejich věk byl o několik let kratší, než máme dnes, takže důchodci moc peněz státu nevyčerpali. Ano, za socialismu dostal každý jeden byt skoro zadarmo (protože již dnes víme, že byl třetí jakosti), či si mohl svýma rukama postavit levný dům z několika málo druhů materiálů, které sehnal pod pultem ve státních Stavebninách na příděl). Ano, většina lidí mohla bez problémů studovat, ale málokomu to bylo něco platné. Ano, lékař, elektroinženýr či vědec si mohli po práci dokonce postavit vlastníma rukama družstevní byt či rodinný domek, případně vylepšovat chalupu. K čemu jim to vzdělání bylo, když vyšší hodnotu měl VUML? Ano, nebyla zde konkurence, protože státní podniky si nemohly konkurovat. Nebylo v čem. Ano, snít o cizích krajích bylo levnější než po nich cestovat a nikdy jste na obrázcích neviděli klady či nedostatky těch zemí. Museli jste věřit státní televizi, jak je to tam špatné či dobré. Museli jsme věřit jen tomu, co nám chtěli naši Vedoucí Straníci ukázat. Ano, volby nebyly tak hektické a bláznivé a drahé. Neznali jsme špatné stránky svých volených zástupců, protože se o nich nesmělo mluvit. Kdo o nich něco řekl, měl problémy. Ano, nebyla nezaměstnanost mladých lidí, protože se dva roky po desetitisících učili chodit v trojstupech, střílet a nasazovat plynovou masku, čemuž se říkalo základní vojenská služba. Ano, rodilo se víc dětí, protože stát mladým rodinám za ty děti docela slušně platil. Ano, za vláda jedné komunistické strany se získalo za velmi nízký úplatek či stranickou přihlášku docela dost výhod a pak člověk se mohl mít i relativně dobře. Opravdu se po tomhle ještě někomu tolik stýská?
Ing. František Nerad – bývalý poslanec ČNR (OF)

Poprvé zveřejněno na www.stranaos.cz, do údaje "počet přečtení" vložen údaj k 1. 5. 2010.